l1

prevnext

Фульгензія пустельна

Fulgensia desertorum (Tomin) Poelt

Червона книга України Фульгензія пустельнаКарта поширення виду

Лишайники
Сумчасті гриби, аскоміцети. Ascomycota
Телосхістові. Teloschistaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Рідкісний епігейний вид аридних ландшафтів з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європа (Іспанія, Франція, Україна, Росія), Кавказ, Азія (Палестина, Іран, Таджикистан, Якутія, Монголія). Кримський п-ів (Опук). Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

В Україні відома одна популяція.

Причини зміни чисельності:

Розорювання степових ділянок, випасання овець.

Умови місцезростання:

На карбонатних ґрунтах; у міждернинних проміжках; в аридних регіонах.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань одноманітнонакипна, ареольована, до 1 см у діаметрі, складається зі зближених, налягаючих одна на одну, плескуватих до опуклих, білувато-жовтуватих, жовтувато-сіруватих до блідо-оранжевих, вирізаних по краю ареол. Апотеції часто чисельні, 0,3-1,5 мм у діаметрі, розташовані у центральній частині слані, диск оранжево-жовтуватий, оточений власним краєм одного кольору з диском та сірувато-жовтуватим зникаючим сланевим краєм. Аскоспори безбарвні, 2-клітинні, еліпсоїдні, 10-16 х 5-8 мкм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в ПЗ "Опукський". Слід контролювати стан популяцій на цій території, дослідити можливі місцезнаходження та в разі виявлення виду взяти їх під охорону.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Окснер, 1993; Ходосовцев, 1999; Ходосовцев, 1999.

Автор:

О.Є. Ходосовцев

Фото, малюнок:

І.В. Маханьков