l1

prevnext

Лептогіум насічений

Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl.

Червона книга України Лептогіум насіченийКарта поширення виду

Лишайники
Сумчасті гриби, аскоміцети. Ascomycota
Коллемові. Collemataceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Неморальний диз'юнктивний лишайник, дуже чутливий до змін лісових екосистем.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Вид поширений в горах майже всієї Європи, на Кавказі, в Азії (від Кавказу до Приморського краю та Камчатки, на пд. до Індії), у Пн. Америці, Гренландії, Новій Зеландії. Українські Карпати, зх. Полісся (єдиний локалітет, який потребує сучасного підтвердження). Адм. регіони: Жт, Лв, Ів, Зк, Чц, Кр (остання без вказівки точного місцезнаходження).

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється поодинці або невеликими групами. За останні десятиріччя чисельність виду різко зменшилася, частина місцезнаходжень зникла.

Причини зміни чисельності:

Вирубування гірських лісів, забруднення повітря (промислові гази, кислотні дощі).

Умови місцезростання:

Гірський лісовий пояс: на корі дерев, при основі стовбурів, листяних, рідше хвойних порід.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань шкіряста, у вигляді одного або кількох листків, майже кругляста, по краю лопатева, оливково-бура, сірувато-оливкова до чорнувато-оливкової, гола або грубозерниста, ніби обсипана чорно-буруватими висівками, знизу з дуже густими короткими білуватими ридзинами, які вкривають майже всю нижню частину, крім вузенького бережка лопатей. Лопаті зазвичай частково перекривають одна одну, округлі, гладенькі, іноді з тонкими паралельними зморшками, зрідка до сітчасто-зморшкуватих. Апотеції 0,5-2 мм в діаметрі, розсіяні по всій поверхні лопатей. Диск плоский, червоно-коричневий до червоно-чорнуватого. Розмножується нестатевим (прямими з дещо потовщеними кінцями пікноконідіями, фрагментами слані) та статевим (слабко муральними (з 3-4 поперечними та однією поздовжньою перетинками) спорами) шляхом.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у Карпатському НПП та Карпатському БЗ. Необхідно контролювати стан популяцій, розширювати мережу заповідних об'єктів включаючи відомі сучасні локаліте-ти виду, та здійснювати заходи, спрямовані на збереження старих лісових масивів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Копачевская, 1986; Макаревич, Навроцкая, Юдина, 1982; Окснер, 1937; Окснер, 1956; Определи-тель лишайников 1975; Coppins 2001.

Автор:

С.Я. Кондратюк

Фото, малюнок:

С.Я. Кондратюк