l1

prevnext

Ломикамінь бульбистий

Saxifraga bulbifera L.

Червона книга України Ломикамінь бульбистийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Ломикаменеві. Saxifragaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Рідкісний диз'юнктивно поширений вид на пн. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Субсередземноморсько-паннонський вид поширений в Середній та Пд.-Сх. Європі, на Балканах та в Малій Азії. В Україні відомий за старими зборами 20-30-х рр. ХХ ст. з кількох оселищ на пд. схилах вулканічного горбогір'я Закарпаття. Адм. регіон: Зк.

Чисельність та структура популяцій:

У всіх пунктах старих зборів зараз зростання виду не підтверджено. Достовірно відоме одне місцезростання на пд. схилі Юлівських гір. Популяція малочисельна, з кількох розірваних мікролокусів, найбільший з яких нараховує кілька сотень особин; оселища незначної площі. Сучасний стан та структура популяцій потребують додаткового з'ясування.

Причини зміни чисельності:

Освоєння пд. схилів горбогір'я під сади та виноградники, трансформація територій внаслідок господарської діяльності, рекреаційне та пасовищне навантаження.

Умови місцезростання:

Сухі схили пд. експозицій вулканічного горбогір'я. Ґрунти з домішкою щебенистого рухляку, прогріті, гумусні, переважно слабо-кислі. Зростає у світлих дубових лісах (союз Quercion pubescenti-petraeae) та в ксеротерм-них та напівксеротермних угрупованнях союзів Koelerio-Phleion phleoides, Festucion valesiacae (кл. Festuco-Brometea). Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина з прикореневою розеткою листків 15-45 см заввишки. Стебло прямостояче, розгалужене біля суцвіття, покрите залозистими волосками. У пазухах листків розташовані виводкові буль-боцибулинки. Прикореневі листки на довгих черешках, округло-ниркоподібні, по краях городчасті, слабо опушені, з пластинкою 6-13 мм завдовжки. Стеблові листки (8-16) з коротшими черешками, середні - сидячі, вирізано-членисті, верхні - лінійно-списоподібні, зубчасті. Суцвіття густа віхалка з 3-7 (20) квіток, гілочки суцвіття густозалозисті. Листочки оцвітини продовгувато-оберненояйцеподібні, 5-10 (до 17) мм завдовжки, білі або жовтуваті, втричі перевищують чашечку. Коробочка куляста, 4-6 мм завдовжки. Цвіте у травні-липні (липні).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Внесений до "Переліку видів судинних рослин, що підлягають особливій охороні на території Закарпатської області". Необхідно провести пошук рослин в пунктах давніх зборів і, у разі виявлення, створити нові об'єкти ПЗФ, здійснювати контроль стану існуючої популяції. Можливе культивування виду у ботанічних садах, репатріація в природні оселища. Заборонено освоєння схилів, ведення господарської діяльності (створення виноградників, садів), надмірний випас.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Маргиттай, 1923; Флора УРСР, 1953; Dostal, 1989; Jasi-cova, Futak,1985; Margittai, 1911; Webb, Gornall, 1989.

Автор:

Р.Я. Кіш, Є.Й. Андрик

Фото, малюнок:

Р.Я. Кіш