l1

prevnext

Ранник донецький

Scrophularia donetzica Kotov

Червона книга України Ранник донецькийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Ранникові. Scrophulariaceae

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Приазовсько-донецький ендемік, близький до S. rupestris M.Bieb. ex Willd.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європейська частина: від Приазовської височини до Нижнього Дону. На сланцях та сланцевих осипах на Донецькому кряжі та в Пн. Приазов'ї . Адм. регіони: Дц, Лг.

Чисельність та структура популяцій:

Невеликі за розміром, повночленні локальні популяції у відділенні "Провальский степ" Луганського ПЗ, долинах рр. Кальміуса і Кринки. Вікові спектри бімодальні, право-сторонні.

Причини зміни чисельності:

Обмеженість еколого-ценотичної амплітуди, антропогенний вплив: порушення природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій, видобування каміння, випасання худоби.

Умови місцезростання:

Сланці, скелі та осипи гранітів і пісковиків. Облігатний петрофіт. Угруповання кл. Sedo-Scleranthetea. Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Напівкущик, що має потужний ка-удекс і стрижневу кореневу систему. Стебел багато, висхідних, 20-50 см заввишки, дрібно-залозистопухнастих. Листки видовжені, грубо пірчаторозсічені, опушені лише на нижній поверхні. Чашечка коротко залозисто опушена, з круглястими частками. Віночок голий, жовтуватий. Стамінодій трикутно-лопатевий, тупий, темно-червоний. Плід приплюснуто-куляста, гола, жовтувато-бура коробочка з носиком. Цвіте у червні-серпні. Плодоносить у вересні-жовтні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Європейського червоного списку. Охороняють у відділенні "Про-вальский степ" Луганського ПЗ, заказнику загальнодержавного значення "Бердянський" (Донецька обл.) та в інших об'єктах ПЗФ місцевого значення. Заборонено порушення умов місцезростання виду, розробка кар'єрів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у Донецькому ботанічному саду НАН України.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, протиерозійне, ґрунтотвірне.

Основні джерела інформації:

Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Каталог раритетного біорізноманіття заповідників і національних природних парків України, 2002; Остапко, 2005; Остапко, Бурда, Чуприна, Хомяков, 1988; Флора УРСР, 1969; ЧКУ, 1996.

Автор:

В.М. Остапко, О.В. Зибенко

Фото, малюнок:

О.О. Кагало