l1

prevnext

Ранник гранітний

Scrophularia granitica Klokov et A.Krasnova

Червона книга України Ранник гранітнийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Ранникові. Scrophulariaceae

Природоохоронний статус виду:

Недостатньо відомий

Наукове значення:

Ендемік

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пн. Приазов'я, Донецький кряж. Адм. регіони: Дц, Лг.

Чисельність та структура популяцій:

Відомо кілька популяцій на Приазовській височині у середній течії р. Кальміусу між сс. Староласпою та Гранітним; на Донецькому кряжі вздовж р. Нагольної в окол. смт. Нагально-Тарасівка Антрацитівського р-ну Луганської обл. Трапляється поодиноко або невеликими групами. У 1990 р. на березі р. Кальміус обстежено локус, який налічував 93 особини. Віковий спектр повночленний, бімодальний.

Причини зміни чисельності:

Лімітуючий фактор - природна релікто-вість; антропогенний вплив (порушення природних екотопів внаслідок випасання худоби, впливу гірничовидобувної діяльності).

Умови місцезростання:

Відслонення гранітів та осипища сланців. Росте у складі петрофітно-степових угруповань кл. Sedo-Scleranthetea. Мезоксерофіт. Облігатний петрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Півкущик 30-55 см заввишки, усі частини якого (крім віночка) дрібно-залозистоволосисті. Стебла численні, прості. Листки видовжені або яйцеподібно-ланцетні, 3,5-5 см завдовжки, 0,4-1,5 см завширшки, короткочерешкові, лопатеподібно надрізані та по краю неправильно гострозубчасті. Суцвіття волотеподібне, до 25 см завдовжки, складається із 2-5-квіткових півзонтиків. Квітконіжки густо залозисті, 3-5 мм завдовжки. Чашечка розсіяно залозистоопушена, з заокругленими, по краю білуватоплівчастими лопатями. Віночок червоно-темнобурий, до 4 мм завдовжки; лопаті його верхньої губи більші за лопаті нижньої. Плід жовтувато-бура куляста гола коробочка з коротким носиком. Цвіте у травні-липні. Плодоносить у липні-серпні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Необхідно провести дослідження з виявлення усіх популяцій виду та створення для їх охорони заказників; здійснювати контроль стану популяцій. Інтродукція у Донецький ботанічний сад НАН України не була успішною. Треба дослідити процес відновлення виду у природі та розробити методи його культивування. Заборонено порушення умов зростання, розробку кар'єрів, висання худоби.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, протиерозійне, ґрунтотвірне.

Основні джерела інформації:

Клоков, Краснова, Ткаченко, 1981; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Остапко, 2005; Ткаченко, Ге-нов, 1986; ЧКУ, 1996.

Автор:

В.М. Остапко

Фото, малюнок:

В.П. Гелюта