prevnext

Стілонема альсіді

Stylonema alsidii (Zanardini) K.M. Drew

Червона книга України Стілонема альсідіКарта поширення виду

Водорості
Червоні водорості. Rhodophyta
Гоніотріхієві. Goniotrichaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Вид з бореально-тропічним ареалом, важливий для вирішення деяких питань ареалогії водоростей.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Характеризується каспійсько-чорноморським, бореально-тропічним нотальним, індо-пацифіко-атлантичним ареалом. Відомий з солоних (солонуватих) лиманів та морських водойм Європи, Азії, Полінезії. Адм. регіони: Мк, Од, Хс, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, невеликі. Спостерігається тенденція до скорочення чисельності: Бе-резанський, Григорівський та Тилігульський лимани, Каркінітська та Севастопольська затоки; Одеський і Керчинський регіони та Пд. берег Криму.

Причини зміни чисельності:

Антропогенне навантаження (евтрофування).

Умови місцезростання:

Епіфіт водоростей на літоралі і в субліторалі до 10-12 м глибини на кам'янистому чи скельному ґрунті, переважно у морських водах, а також у солоних (солонуватих) лиманах чи мінералізованих континентальних водоймах.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань мікроскопічна, ниткувата, неправильно розгалужена. Нитки прикріплені до субстрату підошвою, що утворена розширенням обгортки. Нитки однорядні, 30-40 х 30-33 мкм або багаторядні 55-115 мкм завширшки, неправильно дихотомічно розгалужені. Клітини в однорядних нитках чо-тирьохгранні до округлих, в багаторядних нитках - округлі, товстостінні, розміщені пухко, попарно, порушеними поздовжніми рядами чи безладно. Верхівки ниток та їх відгалуження - однорядні.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у Чорноморському БЗ та ПЗ "Мис Мартьян". Необхідне формування альгорезерватів у межах акваторій, де зростає вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Зинова, 1967; Калугина-Гутник, 1975; Маслов и др.. , 1998; Ткаченко, 2001; Ткаченко, Маслов, 2002; Algae of Ukraine..., 2006.

Автор:

І.І. Маслов, П.М. Царенко

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська