prevnext

Гельмінтора розчепірена

Helminthora divaricata (C. Agardh) J. Agardh

Червона книга України Гельмінтора розчепіренаКарта поширення виду

Водорості
Червоні водорості. Rhodophyta
Немалієві. Nemaliaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний реліктовий вид із ареалом, що зменшується.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Відомий з морських та океанічних просторів Європи, Азії та Америки. Характеризується середземноморським та індо-атлантико-тихоокеанським ареалом. Чорноморський локалітет: окол. м. Одеса та окол. м. Ялта, заповідник "Мис Мартьян". Адм. регіони: Од, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, малочисельні.

Причини зміни чисельності:

Антропогенне навантаження (евтрофуван-ня).

Умови місцезростання:

Морські води, на водоростях і камінні.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань 5-20 см заввишки, 1-2 мм завтовшки, блідо-червона або червоно-бура, циліндрична, безладно розгалужена, драглиста. Головна вісь проста або роздвоєна, вкрита численними добре розгалуженими бічними гілками, що відходять від неї майже під прямим кутом. Бічні гілки різних порядків близькі за товщиною, але відрізняються між собою за довжиною та зменшуються до верхівки. Головна гілка злегка звужена до основи та верхівки, а її зовнішній коровий шар сформований повторно дихотомічно розгалуженими асиміляційними нитками, які занурені у драглистий матрикс, а внутрішній шар складається із щільно зближених округлих клітин (до 15-20 мкм). Цистокарп оточений особливими покривними нитками та занурений в слань.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в ПЗ "Мис Мартьян". Необхідне формування альгорезерватів у межах акваторій, де зростає вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Зинова, 1967; Калугина-Гутник, 1975; Маслов и др., 1998; Algae of Ukraine..., 2006.

Автор:

П.М. Царенко, Маслов

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська