prevnext

Хроодактилон розгалужений

Chroodactylon ramosum (Thwait.) Hansg.

Червона книга України Хроодактилон розгалуженийКарта поширення виду

Водорості
Червоні водорості. Rhodophyta
Гоніотріхієві. Goniotrichaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Вразливий вид з диз'юнктивним бореально-тропічним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Євразійський та тихоокеанський ареал; відомий з прісних та солоних водойм. Диз'юнктивно на території України. Адм. регіони: Кв, Дн, Од, Мк, Хс, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, малочисельні. Спостерігається тенденція до скорочення чисельності. Відзначені популяції: оз. Рибне, окол. м. Києва; ставок-охолоджувач Чорнобильської АС, окол. м. Чорнобиль; Ташликське водосховище і ставок-охолоджувач ПівденноУкраїнської АС, окол. м. Южноукраїнськ; гирло р. Самари та р. Утлюк; Тілігульський, Григорівський та Тузлівський лимани. Чорноморське узбережжя Криму та Одеського регіону. Азовське море: коса Арабатської Стрілки.

Причини зміни чисельності:

Антропогенне навантаження.

Умови місцезростання:

Перифітон стоячих та проточних водойм, переважно у морських водах, солоних (солонуватих) лиманах, а також у прісних водоймах.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань 0,5-1 мм завдовжки, голубовато-зелена, ниткоподібна, однорядна, проста чи злегка разгалужена. Нитки 8,5-16,5 мкм завтовшки, злегка звужені до полюсів. Клітини ниток циліндричні або еліпсоподібні, видовжені, інколи до майже квадратних, 6-9 х10-20 мкм. Розмножується акінетами, що формуються із клітин нитки та розміщені на значній відстані одна від одної.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у Чорноморському БЗ та ПЗ "Мис Мартьян". Необхідне формування альгорезерватів у межах акваторій, де зростає вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Зинова, 1967; Калугина-Гутник, 1975; Маслов и др., 1998; Ткаченко, 2001; Algae of Ukraine..., 2006.

Автор:

І.І. Маслов, П.М. Царенко

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська