prevnext

Батрахоспермум драглистий

Batrachospermum gelatinosum (L.) D. C.

Червона книга України Батрахоспермум драглистийКарта поширення виду

Водорості
Червоні водорості. Rhodophyta
Батрахоспермові. Batrachospermaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Один з небагатьох видів червоних водоростей прісних водойм з ареалом, що скорочується, важливий для вивчення питань ареалогії та альгосозології.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Диз'юнктивний ареал поширення: Європа, Азія, Америка та Австралія; на території України відома незначна кількість популяцій. Адм. регіони: Жт, Кв, Лв, Ів, Чк, Хр, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється зрідка, спостерігається тенденція до зникнення. Відзначені локалітети: р. Болотниця, окол. с. Селезінка, Овруцького р-ну; струмок, перед впадінням в р. Уборть, окол. м. Олевськ Житомирської обл.; болото в Броварському р-ні Київської обл.; р. Тясмин, окол. м. Сміла Черкаської обл.; водойми з окол. м. Львова; водойми Яворів-ського р-ну Львівської обл.; струмок в Не-мирівському р-ні Вінницької обл.; р. Прут в Надвірнянському р-ні Івано-Франківської обл.; р. Оскол, окол. с. Кам'янка в Дворічан-ському р-ні Харківської обл.; струмок, окол. м. Сімферополь; окол. м. Ялта, окол. м. Судак; р. Сотера, окол. м. Алушта, р. Альма, р. Улу-Узень в Алуштинському р-ні.

Причини зміни чисельності:

Антропогенний вплив (евтрофування водойм), антропогенне забруднення малих річок, меліоративні заходи.

Умови місцезростання:

Річки і струмки з повільною течією, а також евтрофні та мезотроні болота (серед обростань каміння, черепашок та деревини).

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань 2-20 см заввишки, сіра, з оливковим, жовтим або бурим відтінком, дуже ослиз-нена, моноподіально розгалужена, складається з меживузль і вузлів. Бічні гілочки аналогічні чи дещо тонші за головну вісь, здебільшого циліндричні, на верхівках тупі та відходять майже під прямим кутом. Межи вузля вкриті щільною корою. Вузли мають кільця кулястої, еліпсоїдної, диско- чи діж-коподібної форми, що складаються з коротких гілочок і подекуди зливаються одне з одним. Однодомна рослина. Розмножується статевим (оогамія; трихогіна - булаво-, діжко- або урноподібна, гонімобласти розміщені в середині кільця) та нестатевим (мо-носпорами) шляхом.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесено до ЧКУ (1996). Охороняється в Поліському ПЗ. Необхідне створення альгоре-зерватів у межах акваторій, де розвивається вид та контролювати стан популяцій виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Мошкова, 1970; Мошкова, Фролова, 1983; Паламар, 1957; ЧКУ, 1996; Algae of Ukraine..., 2006.

Автор:

П.М. Царенко, Д.О. Капустін

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська