prevnext

Птеросифонія пірчаста

Pterosiphonia pennata (C. Agardh) Sauv.

Червона книга України Птеросифонія пірчастаКарта поширення виду

Водорості
Червоні водорості. Rhodophyta
Родомелієві. Rhodomelaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Вразливий вид, важливий для вивчення питань ареалогії та альгосозології.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Характеризується чорноморсько-середземноморським та індо-атлантичним ареалом, трапляється вздовж чорноморського Пд. узбережжя Криму, в Середземному морі, Атлантичному (пд. узбережжя Європи) та Індійському океанах (Бангладеш). Нижньо-бореальний вид. Відома обмежена кількість популяцій. Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, невеликі. Чорне море: Пд. берег Криму, заповідник "Мис Мартьян". Спостерігається тенденція до скорочення чисельності.

Причини зміни чисельності:

Антропогенне навантаження (евтрофування).

Умови місцезростання:

На скелях, у морській воді.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Кущики невеликі зі сланкою розгалуженою основою, одноклітинними ризоїдами і присосками на кінцях та вертикальними пагонами. Слань 2-3 см заввишки, здавленоциліндрична, пагони з невеликою кількістю почергово розміщених основних довгих лінійних гілок, а центральна вісь і гілки густо вкриті короткими почергово пірчасто розміщеними майже циліндричними гілочками. Периферичних сифонів 8-9, висота члеників відповідає ширині або в 1,5 раза більша. Коровий шар відсутній. Тетраспорангії розміщуються в коротких гілочках.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у ПЗ "Мис Мартьян". Необхідне формування альгорезерватів у межах акваторій, де розвивається вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Зинова, 1967; Калугина-Гутник, 1975; Маслов и др., 1998; Algae of Ukraine..., 2006.

Автор:

І.І.Маслов, П.М. Царенко

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська