prevnext

Осмундея зрізана

Osmundea truncata (Kutz.) K.W. Nam et Maggs

Червона книга України Осмундея зрізанаКарта поширення виду

Водорості
Червоні водорості. Rhodophyta
Родомелієві. Rhodomelaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний вид, важливий для вивчення питань ареалогії та альгосозології.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Характеризується чорноморсько-середземноморським та індо-пацифіко-атлантичним ареалом; трапляється вздовж чорноморських берегів Болгарії, Росії, України, Туреччини, в Середземному морі, Атлантичному океані - узбережжя Європи та Пн. Америки (Канада, США), Індійському (узбережжя Індостану та Аравійського п- ва: Ємен, Індія, Оман, Пакистан) та Тихому (Нова Зеландія) океанах. Відома незначна кількість популяцій. Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, невеликі. Чорне море: Кримський заповідник ("Лебедині о-ви"), Роздольненський р-н; прибережні акваль-ні комплекси поблизу мисів Ай-Тодор та Атлеш (Чорноморський р-н); Каркінітська, Планерська та Севастопольска затоки, Пд. берег Криму. Спостерігається тенденція до скорочення чисельності.

Причини зміни чисельності:

Антропогенне навантаження (евтрофування).

Умови місцезростання:

Епіліт у морських водах.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань заввишки 5-15 см, плоска, дво-чотири пірчасто-розгалужена (завширшки 1-4 мм). Гілки розлогі, майже лінійні, звужені до основи, а верхівки заокруглені, лопатеподібні; дрібні короткі гілочки злегка розгалужені, з лопатеподібними, багато роздільними, притупленими чи розширеними верхівками. Близько основи слані трапляються лен-тикулярні потовщення. Кора складається з майже квадратних клітин, які розміщені палісадноподібними рядами. Розмножується статевим (карпоспорами) та нестатевим шляхом - тетраспорами, які знаходяться в потовщених верхівках кінцевих гілочок.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у ПЗ Кримському ("Лебедині о-ви"), Карадзькому, "Мис Мартьян" та Чорноморському БЗ, в прибережних аквальних комплексах поблизу мисів Ай-Тодор та Ат-леш. Необхідне формування альгорезерватів у межах районів, де зростає вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Зинова, 1967; Калугина-Гутник, 1975; Евстигнеева, 2001; Маслов, 2001а, б; Маслов и др., 1998; Algae of Ukraine..., 2006.

Автор:

П.М. Царенко, І.І. Маслов

Фото, малюнок:

І.І. Маслов, П.М. Царенко