prevnext

Калітамніон зернистий

Callithamnion granulatum (Ducluz.) C. Agardh

Червона книга України Калітамніон зернистийКарта поширення виду

Водорості
Червоні водорості. Rhodophyta
Церамієві. Ceramiaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний вид із ареалом, що зменшується.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Характеризується середземноморським та індо-атлантичним ареалом, трапляється вздовж чорноморських берегів Грузії, Росії, Румунії, України, Туреччини, в Середземному морі, Атлантичному (Пн. Європа та Пн. Америка) та Індійському (Пд. Африка) океанах. Нижньобореальний вид. Чорноморські прибережнокримські локалітети. Адм. регіони: Хс, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, невеликі. Севастопольська затока, Пд. берег Криму, Чорноморський, Карадазький заповідникики та заповідник "Мис Мартьян". Спостерігається тенденція до скорочення чисельності.

Причини зміни чисельності:

Антропогенне навантаження (евтрофуван-ня).

Умови місцезростання:

На камінні та водоростях в псевдоліторалі та субліторалі.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Кущики 2-8 см заввишки та 200-600 мкм завтовшки при основі. Слань ниткоподібна, моносифонова, члениста, з щільною дископодібною основою чи розгалуженими в місці прикріплення нитками. Основні гілки розгалужені дихотомічно та покриті корою, на якій розвиваються короткі, грубово-лоскоподібні правильно спіралеподібно-почергово розташовані та дихотомічно розгалужені гілочки, що зібрані на верхівках в пучечки з волоскоподібними закінченнями. Довжина клітин слані в 1,5-3 рази більша за ширину. Тетраспорангії багаточисельні, поодинокі, розміщені в пазухах вилчасто розгалужених гілочок. Цистокарпи крупні, сферичні, парні.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у Чорноморському БЗ, ПЗ Карадазькому та "Мис Мартьян" ПЗ. Необхідне покращення стану морських екосистем, безпосередньої очистки річних та господарсько-побутових стоків, обмеження господарської діяльності на шельфі та організація альгорезерватів у межах акваторій, де розвивається вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Зинова, 1967; Калугина-Гутник, 1975; Маслов и др., 1998; Ткаченко, Маслов, 2002; Algae of Ukraine..., 2006.

Автор:

Маслов, П.М. Царенко

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська