prevnext

Філофора псевдорогата

Phyllophora pseudoceranoides (S.G. Gmel.) Newroth et R.A. Taylor

Червона книга України Філофора псевдорогатаКарта поширення виду

Водорості
Червоні водорості. Rhodophyta
Філофорові. Phyllophoraceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Вид з обмеженим ареалом, важливий для вивчення питань ареалогії та альгосозології.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Каспійсько-середземноморский та атлантичний ареал - уздовж атлантичного узбережжя Європи, Ісландії, Пд. Америки (Фа-рерських о-вів), Балтійському та Чорному морях. Адм. регіони: Од, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється групами, зрідка поодиноко, чисельність швидко скорочується серед Чорноморських локалітетів: пн.-зх. регіон Чорного моря, Одеська обл., Овідіополь-ський р-н, Філофорне поле Зернова; Каркі-нітська затока, Мале філофорове поле; зх. та пд. Крим, Севастопольський та Прикерчен-ський регіони. Через погіршення екологічних умов рясно обростає епіфітами.

Причини зміни чисельності:

Антропогенний вплив (евтрофування водойм) та рекреаційне навантаження, пригнічений розвиток унаслідок інтенсивного обростання епіфітами і тваринними об'єктами, скорочення природних біотопів через посилену господарську діяльність на шельфовій зоні пн.-зх. частини моря.

Умови місцезростання:

Морські акваторії, бентос, серед обростань стулок мідій, каміння (черепашник - на глибині 20-30 м), формує змішані угрупування з Phyllophora crispa та Coccotylus truncatus (=Ph. brodiaei). Олігосапробіонт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань заввишки 3-20 см, неправильно розгалужена, кущикоподібна, з голими стеблоподібними гілками та трьохгранними листковими пластинками на верхівках. Стеблова частина сплющена (завтовшки близько 1 мм), дуже розгалужена, вгорі переходить у клиноподібну, із загостреними верхівками листоподібну пластинку завдовжки 1,5-3 см, завширшки 1-2 см, без ребра. Розмножується статевим (карпоспорами) та нестатевим (тетраспорами) шляхом.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Вид занесено до ЧКУ (1996). Охороняється в ботанічнному заказнику "Філофорне поле Зернова". Посилення режиму охорони та контролю стану популяцій виду, призупинення господарської діяльності в місцях зростання, надання Малому філофоровому полю Зернова статусу природно-заповідного об'єкта України та формування альгорезер-ватів у акваторіях зростання виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Кормове, харчове, лікарське.

Основні джерела інформації:

Зинова, 1967; Калугина-Гутник, 1975, Калугина-Гутник, Евстигнеева 1993; Маслов, 2001; Миль-чакова, 2001, 2003; ЧКУ, 1996; Algae of Ukraine., 2006.

Автор:

П.М. Царенко, Н.А. Мільчакова

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська