prevnext

Лорансія чашоподібна

Laurencia coronopus J. Agardh

Червона книга України Лорансія чашоподібнаКарта поширення виду

Водорості
Червоні водорості. Rhodophyta
Родомелієві. Rhodomelaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Вразливий вид, важливий для вивчення питань ареалогії та альгосозології.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Характеризується середземноморським ареалом, трапляється вздовж чорноморських берегів Болгарії, Грузії, Росії, Румунії, України, Туреччини, в Середземному морі. Відома незначна кількість популяцій в Чорному морі. Адм. регіони: Од, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, невеликі. Чорне море: прибережно-аквальний комплекс поблизу мису Ай-Тодор; Каркінітська, Планерська та Севастопольска затоки, Одеський, Кер-чинський та Тарханкут-Севастопольський регіони, Пд. берег Криму. Спостерігається тенденція до скорочення чисельності.

Причини зміни чисельності:

Антропогенне навантаження (евтрофування).

Умови місцезростання:

На камінні та водоростях в псевдоліторалі та субліторалі.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань 5-15 см заввишки та до 1,5 мм завтовшки, циліндрична, трохи звужена доверху та стиснута, безладно розгалужена в одній площині. Головна вісь та гілки в центральній частині слані рясно вкриті короткими циліндричними чи булавоподібними гілочками (проліфікаціями). Клітини корового шару крупні видовжені до квадратних чи майже округлих, клітини проміжного та центрального шару з великою кількістю лентикулярних потовщень. Тетраспорангії розвиваються в потовщених верхівках коротких гілочок.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у ПЗ Кримському та "Мис Мар-тьян", прибережно-аквальному комплексі поблизу мису Ай-Тодор. Необхідне формування альгорезерватів у межах акваторій, де розвивається вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Зинова, 1967; Калугина-Гутник, 1975; Маслов и др., 1998; Маслов, 2001; Евстигнеева, 2001; Algae of Ukraine..., 2006.

Автор:

П.М. Царенко, І.І. Маслов

Фото, малюнок:

І.І. Маслов, П.М. Царенко