prevnext

Хроодактилон Волле

Chroodactylon wolleanum Hansg.

Червона книга України Хроодактилон ВоллеКарта поширення виду

Водорості
Червоні водорості. Rhodophyta
Гоніотріхієві. Goniotrichaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Вразливий рідкісний вид з європейсько-атлантичним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Середземноморсько-атлантичний ареал; відомий з прісних та солоних водойм Європи. Причорноморський локалітет: Березан-ський та Тілігульський лимани. Чорне море: Одеське узбережжя, Тендрівська, Ягорлит-ська та Севастопольська затоки. Адм. регіони: Од, Мк, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, малочисельні. Спостерігається тенденція до скорочення чисельності.

Причини зміни чисельності:

Антропогенне навантаження (евтрофуван-ня).

Умови місцезростання:

Епіфіт на водоростях у континентальних та морських водах, а також у солоних (солонуватих) лиманах.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань одноклітинна або у вигляді однорядних, злегка розгалужених ниток, які формують скупчення молочно-зеленого, оливково-голубого чи жовто-зеленого кольору. Клітини в нитках еліпсоїдні до еліпсоїдно-циліндричних 12-25 х 9-15 мкм, поодинокі клітини - видовжено-еліпсоїдні до сферичних, нерідко розміщені по дві в спільній оболонці. Хлоропласт один, масивний, радіально-лопатевий, з піреноїдом в центрі. Розмножується еліпсоїдними чи сферичними акінетами, які розташовані поодиноко або по дві в спільній оболонці.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в Чорноморському БЗ. Необхідне створення альгорезерватів у межах районів, де розвивається вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Зинова, 1967; Калугина-Гутник, 1975; Ткаченко, 2001; Ткаченко, Маслов, 2002; Algae of Ukraine., 2006

Автор:

І.І. Маслов, П.М. Царенко

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська