prevnext

Батрахоспермум зовнішньоплідний

Batrachospermum ectocarpum Sirodot

Червона книга України Батрахоспермум зовнішньопліднийКарта поширення виду

Водорості
Червоні водорості. Rhodophyta
Батрахоспермові. Batrachospermaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний вид. Один з небагатьох видів червоних водоростей прісних водойм.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Вид поширений у Пн. Америці, Центральної і Сх. Європі та Азії. Формує три розірвані локалітети: поліський (Київське Полісся: болото, Броварський р-н Київської обл.; Волинське Полісся: болото Гали і болото Довга Гряда Рівненської обл.) і карпатський (Українські Карпати: струмок, окол. с. Сіль Велико-Березнянського р-ну Закарпатської обл.). Адм. регіони: Рв, Кв, Зк.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється зрідка, спостерігається тенденція до зникнення.

Причини зміни чисельності:

Антропогенний вплив (меліоративні заходи: осушення боліт та евтрофування водойм - забруднення річкових і болотних біотопів).

Умови місцезростання:

Річки і струмки з повільною течією, а також евтрофні та мезотроні болота (серед обростань занурених у воду рослин та дерев'яних предметів).

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань сіра або буровато-оливкова, іноді червоно-фіолетова, інколи всередині яскраво-зелена. На ранній стадії розвитку конусоподібна, згодом стає дернистою до 2-12 см заввишки. Галуження нерівномірне (іноді однобічне), моноподіальне або псев-додихотомічне. Головна вісь завжди добре помітна. Побудована з вузлів і меживузль, останні з яких вкриті щільною корою. На вузлах - кільця розгалужених, кулястих, еліпсоїдних або діжкоподібних, звичайно відокремлених одна від одної, іноді з'єднаних та видовжених на верхівках гілочок. Одно-, дводомна рослина. Розмножується статевим (оогамія; трихогіна - булаво-, діжко- або урноподібна, гонімобласти численні, розміщуються по краях кілець гілочок) і нестатевим (моноспорами) шляхом.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Вид занесено до ЧКУ (1996). Необхідне створення альгорезерватів у межах річкових та болотних біотопів, де розвивається вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Мошкова, 1970; Мошкова, Фролова, 1983; Паламар, 1957; ЧКУ, 1996; Algae of Ukraine..., 2006.

Автор:

П.М. Царенко

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська