prevnext

Родохортон пурпуровий

Rhodochorton purpureum (Lightf.) Rosenv.

Червона книга України Родохортон пурпуровийКарта поширення виду

Водорості
Червоні водорості. Rhodophyta
Акрохетові. Acrochaetiaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Вид із ареалом, що зменшується.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Характеризується каспійсько-середземноморським та аркто-пацифіко-атлантичним ареалом. Відомий з морських та океанічних водойм Європи, Азії, Пн. Америки. Причорноморський локалітет: Березанський та Тілігульський лимани. Чорне море: Одеський, Керченський та Тарханкут-Севастопольський регіони, Пд. берег Криму. Адм. регіони: Од, Мк, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, невеликі. Спостерігається тенденція до скорочення чисельності.

Причини зміни чисельності:

Антропогенне навантаження (евтрофуван-ня).

Умови місцезростання:

Переважно у морських водах, а також у солоних (солонуватих) лиманах.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань до 2-3 мм заввишки, сформована вільно сланкими нитками та вертикальними слабко розгалуженими довгими стеблами 10-15 мкм завтовшки. Основні бокові гілки довгі, нерідко зближені між собою, з короткими простими або злегка розгалуженими гілочками біля вершини. Довжина клітин в 1,5-2,5 разів більша за ширину. Тетаспоран-гії еліпсоподібні, розвиваються на верхівках коротких гілочок в пучках по 1-3 на одній клітині.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в Чорноморському БЗ та ПЗ "Мис Мартьян". Необхідне створення аль-горезерватів у межах акваторій, де розвивається вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Зинова, 1967; Калугина-Гутник, 1975; Маслов и др., 1998; Ткаченко, 2001; Ткаченко, Ковтун, 2001; Ткаченко, Маслов, 2002; Algae of Ukraine..., 2006.

Автор:

Маслов, П.М. Царенко

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська