prevnext

Лофосифонія повзуча

Lophosiphonia reptabunda (Suhr.) Kylin

Червона книга України Лофосифонія повзучаКарта поширення виду

Водорості
Червоні водорості. Rhodophyta
Родомелієві. Rhodomelaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Вразливий вид, важливий для вивчення питань ареалогії та альгосозології.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Характеризується чорноморсько-середземноморським та індо-пацифіко-атлантичним ареалом, трапляється вздовж чорноморських берегів Росії, Грузії, України, в Середземному морі, Атлантичному океані - узбережжя Європи (Франція), Індійському (Індонезія, Кенія, Сейшельські о-ви, Шрі-Ланка) та Тихому (В'єтнам, США, Канада) океанах. Відома незначна кількість популяцій в Чорному морі. Адм. регіони: Од, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, невеликі. Чорне море: Філофорне поле Зернова, Каркінітська та Севастопольська затоки, Тарханкут-Севастопольський та Керченський регіони, Пд. берег Криму, ПЗ "Мис Мартьян". Спостерігається тенденція до скорочення чисельності.

Причини зміни чисельності:

Антропогенне навантаження (евтрофування).

Умови місцезростання:

На скелях та камінні, на невеликій глибині у морській воді.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Дерники до 2 см заввишки, темно-червоні. Слань ниткоподібна, із сланкою основою з ризоїдами та багаточисельними вертикально припіднятими пагонами з простими (довгими чи короткими) нерідко односторон-ньо розміщеними гілочками. Довжина члеників майже дорівнює ширині. Осьова вісь однорядночлениста нитка, оточена 10-18 периферичними сифонами, без корового шару. Тетраспорангії формуються в верхній частині вертикальних пагонів по 1 в кожному членику.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в ПЗ "Мис Мартьян" та ботанічному заказнику "Філофорне поле Зернова". Необхідне створення альгорезерватів у межах акваторій, де розвивається вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Зинова, 1967; Калугина-Гутник, 1975; Маслов, Соколовский, 2004; Algae of Ukraine..., 2006.

Автор:

І.І. Маслов, П.М. Царенко

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська