l1

prevnext

Півонія кримська

Paeonia daurica Andrews

Червона книга України Півонія кримськаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Півонієві. Paeoniaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Ендемічний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Гірський Крим. Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Хоча вид практично розповсюджений по всьому Гірському Криму, проте рослини ростуть поодинці чи невеликими групами і скупчень не утворюють.

Причини зміни чисельності:

Інтенсивне зривання на букети, викопування для пересадки на присадибні ділянки та як лікарської сировини, вирубування лісів.

Умови місцезростання:

Лісовий вид листяних (скельнодубових) та хвойно-листяних (сосново-дубових) гірських лісів субсередземноморського типу на бурих ґрунтах, що підстеляються вапняками. Має досить широку висотну амплітуду від нижнього до верхнього поясів гір (200-1100 м н. р. м.), росте в помірно затінених лісах, уникає як найбільш затінених, вогких букових лісів так і сухих, з повним освітленням місць. Оптимум знаходиться в угрупованнях кл. Querco-Fagetea (характерний союз Paeonio dauricae-Quercion petraeae), наймезофітніші асоціації частково заходять в тінисті і вологі грабові (асоціація Lasero trilobi-Carpinetum betuli) та грабинникові ліси (кл. Quercetea pubescenti-petraeae, асоціація Physosperno-Carpinietum) та світлі хвойні ліси (кл. Erico-Pinetea, асоціації Coronillo coronatae-Pinetum pallasiani та Ortilio-Pinetum kochianae). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина 40-70 см заввишки, з потовщеним бульбоподіб-ним коренем. Стебел декілька, прямостоячі, розгалужені. Листки шкірясті, сизуватозеле-ні, двічі-трійчасті, з широкоовальними або майже заокруглими частками 2-6 см завширшки. Квітки (діаметр 5-8 см) поодинокі, лілово-рожеві або червоні. Плід з 2-5 густоопушених листянок. Цвіте у травні-червні. Плодоносить у липні-серпні. Розмножується насінням або вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у Ялтинському гірсько-лісовому, Кримському, "Мис Мартьян", Карадазькому ПЗ, ряді заказників та пам'яток природи Криму. Необхідний моніторинг динаміки популяцій. Заборонено збирання та зоготівлю рослин, їх викопування, продаж.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Культивують у ботанічних садах.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, лікарське, медоносне, фарбувальне, як селекційний матеріал.

Основні джерела інформації:

Вульф, 1947; Голубев, 1996; Дидух, Шеляг-Сосонко, 1982; Журавель, 2004; Миронова, 2001; ЧКУ, 1996; Шеляг-Сосонко, Дидух, 1980; Шеляг-Сосонко, Дидух, Молчанов, 1985.

Автор:

Я.П. Дідух

Фото, малюнок:

В.Ю. Летухова, В.П. Гелюта