l1

prevnext

Фісиденс джерельний

Fissidens fontanus (Bach.Pyl.) Steud.

Червона книга України Фісиденс джерельнийКарта поширення виду

Мохоподібні
Мохи. Bryophyta
Фісидентові. Fissidentaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Субсередземноморський вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Центральна і Пд. Європа, Пн. Африка (Алжир, Марокко), Пн. та Центральна Америка. Знайдено на Житомирському Поліссі поблизу м. Житомира (с. Тригір'я, Нова Рудня) і в окол. с. Устинівки Олевського р-ну. Адм. регіон: Жт.

Чисельність та структура популяцій:

Росте окремими нечисленними стеблами поряд з іншими водними мохами. Популяція виду в околицях Житомира вже, ймовірно, знищена.

Причини зміни чисельності:

Знищення і трансформація природних екотопів.

Умови місцезростання:

На підводному камінні у р. Тетерів та Перзі (притока р. Уборть).

Загальна біоморфологічна характеристика:

Темно-зелені мохи, прикріплені до підводного каміння. Стебла до 5 см завдовжки, розгалужені, зрідка облиснені. Листки ліній-ноланцетні, цілокраї, необлямовані. Придаток листків у 2-3 рази довший за піхвову частину. Однодомний. Спорогони в Україні не зареєстровані.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Бачурина, Мельничук, 1987; Вірченко, 2006; Лаза-ренко, 1936.

Автор:

В.М. Вірченко

Фото, малюнок:

А.В. Білоусова