l1

prevnext

Псевдокаліергон трирядний

Pseudocalliergon trifarium (F. Weber et D. Mohr) Loeske

Червона книга України Псевдокаліергон триряднийКарта поширення виду

Мохоподібні
Мохи. Bryophyta
Амблістегієві. Amblystegiaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Гляціальний релікт.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пн. і Центральна Європа, Азія (арктична частина, Сибір), Пн. та Центральна Америка. Зрідка на Українському Поліссі; відоме одне місцезнаходження на Опіллі: с. Гряда Несте-ровського р-ну Львівської обл. Адм. регіони: Вл, Рв, Кв, Лв.

Чисельність та структура популяцій:

Невеликими куртинами серед брієвих мохів; часто в синузії зі Scorpidium scorpioides. Вид зник у лісопарковій зоні м. Києва (болото Рибне озеро).

Причини зміни чисельності:

Зміна клімату та осушення боліт.

Умови місцезростання:

На обводнених евтрофних, особливо карбонатних болотах.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Рослини середнього розміру, утворюють нещільні жовто-зелені чи темнокоричневі дернинки. Стебла прямі, прості або слабо розгалужені, черепитчасто облиснені. Листки широкояйцеподібні, з клобукоподібною верхівкою, плоскі та цілокраї. Клітини лінійні, в кутках листків потовщені. Дводомний. Вегетативне розмноження за допомогою ламких столоноподібних гілочок.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в Шацькому НПП, Черемсько-му ПЗ (Волинська обл.) та Рівненському ПЗ. Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Бачурина, Мельничук, 2003; Вірченко, 2006; Григора, 1958.

Автор:

В. М. Вірченко

Фото, малюнок:

А.В. Білоусова