l1

prevnext

Тимія мекленбурзька

Timmia megapolitana Hedw.

Червона книга України Тимія мекленбурзькаКарта поширення виду

Мохоподібні
Мохи. Bryophyta
Тимієві. Timmiaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Представник монотипної родини з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європа, Азія (Сибір, Далекий Схід, Монголія, Китай, Японія) та Пн. Америка. Трапляється в Правобережному Лісостепу (Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Михайлівка) та на Лівобережному Поліссі (Чернігівська обл., Козелецький р-н, с. Сорокошичі). Вказівки цього виду з інших регіонів України, можливо, відносяться до близького таксону Timmia bavarica. Адм. регіони: Чн, Вн.

Чисельність та структура популяцій:

Росте окремими дернинками серед інших болотних та лісових мохів.

Причини зміни чисельності:

Осушення евтрофних боліт.

Умови місцезростання:

На евтрофних болотах та заболочених луках.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Дернинки нещільні, жовто-зелені, з ризоїд-ною повстю. Стебло прямостояче або висхідне, 3-5 см заввишки. Листки лінійноланцетні, з піхвястої основи відхилені чи відігнуті, жолобчасті, по краях пилчасті. Клітини піхви видовженопрямокутні, у верхній частині папілозні; платівки листка - округлошес-тикутні. Однодомний. Коробочка нахилена, з короткою шийкою, овальна. Розмножується спорами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Бачурина, Мельничук, 1989; Вірченко, 2006.

Автор:

В.М. Вірченко

Фото, малюнок:

А.В. Білоусова