l1

prevnext

Гелодій Бландова

Helodium blandowii (F.Weber et D.Mohr) Warnst.

Червона книга України Гелодій БландоваКарта поширення виду

Мохоподібні
Мохи. Bryophyta
Туїдієві. Thuidiaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Реліктовий вид дніпровського зледеніння.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Євразія та Пн. Америка. Зрідка на Українському Поліссі, відоме одне місцезнаходження в Правобережному Лісостепу: біля с. Водяне Знам'янського р-ну Кіровоградської обл. Адм. регіони: Вл, Рв, Кв, Чн, Кд.

Чисельність та структура популяцій:

Невеликими куртинами серед сфагнових та брієвих мохів; іноді його проективне покриття в моховому покриві досягає 25%. Вид зникає у лісопарковій зоні м. Києва.

Причини зміни чисельності:

Осушення боліт.

Умови місцезростання:

На збіднених евтрофних, близьких до них ме-зотрофних болотах та в заболочених лісах.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Досить великий мох у нещільних світло-зелених чи жовто-зелених дернинках. Стебло до 10-15 см, прямостояче, однопе-ристорозгалужене, густоповстисте. Листки широкояйцеподібні, по краю відгорнуті, пилчасті. Клітини папілозні, від продовгуватих до лінійних. Однодомний. Коробочка на жовто-червоній ніжці, похила до горизонтальної, довгастоциліндрична. Спорогони утворюються рідко.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в Черемському ПЗ і заказнику "Нечимне" (Волинська обл.), на території пам'яток природи Чорний ліс (Кіровоградська обл.) та Романівське болото (Київська обл.). Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Бачурина, Мельничук, 2003; Вірченко, 1985, 2006.

Автор:

В. М. Вірченко

Фото, малюнок:

А.В. Білоусова