l1

prevnext

Кампілостелій скельний

Campylostelium saxicola (F. Weber et D. Mohr) Bruch et Schimp.

Червона книга України Кампілостелій скельнийКарта поширення виду

Мохоподібні
Мохи. Bryophyta
Птихомітрієві. Ptychomitriaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Океанічно-монтанний вид, перебуває на пн.-сх. межі європейської частини ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Трапляється в горах Центральної і Пд. Європи та Пн. Америки. Знайдено в Українських Карпатах: Ґорґани, Чорногора, Чивчино-Гринявські гори. Адм. регіони: Лв, Ів, Чц.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється невеликими групками або окремими стеблами серед інших епілітних мохів.

Причини зміни чисельності:

Не з'ясовані.

Умови місцезростання:

Зростає на вологих, дуже затінених силікатних скелях.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Дрібні мохи в жовто-зелених дернинках. Стебло пряме або від основи розгалужене, з гладенькими ризоїдами. Листки сухі, кучеряві, вологі - прямо відхилені, лінійно-шилоподібні, плоско- і цілокраї. Жилка потужна, закінчується перед верхівкою листка. Клітини при основі пластинки листка видовжено-прямокутні та шестикутні, прозорі, безбарвні, вгорі листка - прямокутні та квадратні. Однодомний. Ніжка спорого-на хвилясто або колінчасто зігнута, блідо-жовта. Коробочка симетрична, довгаста, циліндрична, стара - слабко поздовжньо-складчаста. Кришечка з довгим прямим дзьобиком. Спори жовті, гладенькі.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в Карпатському НПП. Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Бачурина, Мельничук, 1989; Ульїчна, 1990.

Автор:

В.М. Вірченко

Фото, малюнок:

А.В. Білоусова