l1

prevnext

Гетерофіл споріднений

Heterophyllium affine (Hook.) M. Fleisch.

Червона книга України Гетерофіл спорідненийКарта поширення виду

Мохоподібні
Мохи. Bryophyta
Пілезіадельфові. Pylaisiadelphaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Монтанний вид, перебуває на пн.-сх. межі європейської частини ареалу

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європа, Кавказ, Азія, Пн. Америка. Трапляється в Українських Карпатах (Ґорґани, Сви-довець, Чорногора). Адм. регіони: Ів, Зк.

Чисельність та структура популяцій:

Росте окремими дернинками серед інших мохоподібних в епіксильних обростаннях.

Причини зміни чисельності:

Можливо, порушення старих деревостанів і знищення природних місцезростань.

Умови місцезростання:

На гнилій деревині у гірських лісах.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Досить потужний мох у нещільних, яскраво-зелених дернинках. Стебло майже правильно перисторозгалужене, з шилоподібними або ланцетними псевдопарафіліями при основі гілок. Стеблові листки прямо відхилені, видовженояйцеподібні, раптово звужені у ланцетну зазублену верхівку. Жилка подвійна й коротка або відсутня. Клітини про-зенхіматичні, при основі листка коротші, у кутках основи є група квадратних зо-лотавожовтих клітин. Однодомний. Ніжка спорогона до 2 см, пурпурова. Коробочка прямостояча або похила, довгаста. Кришечка конічна, загострена. Спори дрібні, жовті, гладенькі.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в Карпатському НПП. Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Бачурина, Мельничук, 2003.

Автор:

В. М. Вірченко

Фото, малюнок:

А.В. Білоусова