l1

prevnext

Птиходій складчастий

Ptychodium plicatum (Schleich. ex F. Weber et D. Mohr) Schimp.

Червона книга України Птиходій складчастийКарта поширення виду

Мохоподібні
Мохи. Bryophyta
Лескеєві. Leskeaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Реліктовий вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пн., Центральна і Пд. Європа, Кавказ, Пн. Америка. Українські Карпати: масив Чорно-гора (ур. Гаджина і Кіз'ї-Улоги), Чивчинські гори (г. Чивчин, г. Ротундул). Адм. регіон: Ів.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції виду нечисленні, але досить великі за площею.

Причини зміни чисельності:

Не з'ясовані.

Умови місцезростання:

В субальпійському поясі на скелях та каменях, вкритих шаром ґрунту.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Дернинки потужні, зелені або жовто-зелені, блискучі. Стебла лежачі та висхідні, розгалужені; гілки округлооблиснені, часто слабозігнуті з численними пара-філіями. Листки видовженояйцеподібні, поздовжньоскладчасті, довгозагострені, з шилоподібною зубчастою верхівкою. Жилка проста, закінчується перед верхівкою листка або виступає. Дводомний вид. У Карпатах спорогони не утворює. Розмножується вегетативно (уламками пагонів).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в Карпатському НПП. Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Зеров, Партика, 1975; ЧКУ, 1996; Duell, 1985.

Автор:

Л.Я. Партика

Фото, малюнок:

А.В. Білоусова