l1

prevnext

Псевдокаліергон плауноподібний

Pseudocalliergon lycopodioides (Brid.) Hedenas

Червона книга України Псевдокаліергон плауноподібнийКарта поширення виду

Мохоподібні
Мохи. Bryophyta
Амблістегієві. Amblystegiaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Бореальний вид на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пн., Центральна і Сх. Європа, Кавказ, Пн. Азія та Пн. Америка. Поодинокі локалітети в Українських Карпатах - хребет Чорно-гора, болото під Говерлою, г. Дземброня. Спорадично у Зх. Поліссі; на решті Полісся - Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Слобідка, Кам'яний Брід; Київська обл., окол. Броварів, біля оз. Рибного. На Опіллі - Львівська обл., Жовківський р-н, Дубляни та у Волинському Лісостепу - Львівська обл., Радехівський р-н, с. Радванці; Бродівський р-н, с. Бордуляки. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Лв, Ів.

Чисельність та структура популяцій:

Потужні дернинки зі стерильними особинами, рідше з особинами, що мають антеридії або архегонії, зовсім рідко зі спорогонами.

Причини зміни чисельності:

Масове осушення боліт та інші меліоративні роботи.

Умови місцезростання:

На евтрофних осокових, осоково-гіпнових купинистих болотах, що містять вапно.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Утворює розлогі, золотисто-блискучі, нещільні дернинки темно-зеленого кольору. Стебла до 20-30 см завдовжки, повзучі або висхідні, як і гілки з гачкувато зігнутими верхівками. Стеблові листки великі, дуже жолобчасті, раптово коротко загострені, звужені, серпоподібно зігнуті, цілокраї, з поздовжніми і часто з поперечними складками, з жолобчастою, ледь зубчастою верхівкою. Жилка закінчується у верхівці листка. В кутках основи листка клітини дуже потовщені, світлі або коричневі. Рослина дводомна. Спо-рогони утворюються рідко. Коробочка зігнута, похила, на довгій жовточервоній ніжці.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється на території Карпатського та Шацького НПП. Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Бачурина, Мельничук, 2003; Бойко, 1976.

Автор:

М. Ф. Бойко

Фото, малюнок:

А.В. Білоусова