l1

prevnext

Птеригоневр Козлова

Pterygoneurum kozlovii Laz.

Червона книга України Птеригоневр КозловаКарта поширення виду

Мохоподібні
Мохи. Bryophyta
Потієві. Pottiaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Аридний євразійсько-північноамериканський вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європа (пд. Словаччини, пд. України, Заволжя), Азія (Якутія, Монголія), Пн. Америка (Канада - Британська Колумбія). Трапляється в Одеській обл. (Кілійський р-н, між с. Ново-селівкою і Дмитрівкою), Херсонській обл. (Новотроїцький р-н, с. Захарівка) та Запорізькій обл. (окол. м. Кам'янка-Дніпровська). Адм. регіони: Од, Хс, Зп.

Чисельність та структура популяцій:

Окремі дернинки або окремі групи особин в угрупованнях квіткових рослин.

Причини зміни чисельності:

Розорювання степів, інтенсивне використання піщаних масивів, меліоративні роботи.

Умови місцезростання:

На піщаному карбонатному ґрунті в умовах засолення на піщаних масивах та в степах.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Дернинки щільні або вид зростає групами особин. Стебло просте, рідше з боковими пагонами. Листки широкояйцеподібні, че-репитчасті, з цілими і плоскими краями, вгору по стеблу більші. Жилка міцна, виступає з верхівки листка у вигляді безбарвного волоскоподібного кінчика. Однодомний вид. Перихеціальні листки більші за стеблові. Коробочка занурена в перихе-ціальні листки, яйцеподібна, кришечка не відділяється, лише відмежовується від коробочки 2-4 рядами дрібніших клітин. Спори папілозні, звільняються після руйнування коробочки.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Бачурина, 1960; Бойко, 1999; Лазаренко, 1936.

Автор:

М.Ф. Бойко

Фото, малюнок:

А.В. Білоусова