l1

prevnext

Палудела відстовбурчена

Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.

Червона книга України Палудела відстовбурченаКарта поширення виду

Мохоподібні
Мохи. Bryophyta
Меезієві. Meesiaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Гляціальний релікт.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пн. і Центральна Європа, Азія (Арктика, г. Середньої Азії, Центрального Сибіру, Монголії), Пн. Америка. Зрідка трапляється на Українському Поліссі; відомі також ізольовані місцезнаходження на Розточчі та в Правобережному Лісостепу. Адм. регіони: Вл, Рв, Кв, Лв, Вн.

Чисельність та структура популяцій:

Невеликими дернинками серед інших болотних мохів. Вид зник у лісопарковій зоні м. Києва, а також на території Вінницької обл. (болото по р. Згар біля м. Літин).

Причини зміни чисельності:

Осушення і трансформація евтрофних боліт.

Умови місцезростання:

На евтрофних болотах.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Рослини 10-15 см заввишки, жовто-зелені чи буруваті, густоповстисті. Стебло просте, п'ятирядно облиснене. Листки широ-кояйцеподібноланцетні, гостро кілюваті, з пилчастими краями. Клітини з обох боків мамілозні. Дводомний. Коробочка на довгій ніжці, видовженояйцеподібна, трохи зігнута, з короткою шийкою. Спори середніх розмірів.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в Рівненському ПЗ (болотний масив Коза-Березина). Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Бачурина, Мельничук, 1989; Вірченко, 2006; Григора, 1958.

Автор:

В. М. Вірченко

Фото, малюнок:

А.В. Білоусова