l1

prevnext

Анакамтодон сплахноподібний

Anacamptodon splachnoides (Froel. ex Brid.) Brid.

Червона книга України Анакамтодон сплахноподібнийКарта поширення виду

Мохоподібні
Мохи. Bryophyta
Амблістегієві. Amblystegiaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Субсередземноморсько-субокеанічний вид на пн.-сх. межі європейської частини ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європа, Кавказ, Азія, Пн. Америка. Трапляється в Українських Карпатах (Сх. Бескиди, Ґорґани, Чорногора, Чивчино-Гринявські гори). Адм. регіони: Лв, Ів, Зк, Чц.

Чисельність та структура популяцій:

Росте окремими дернинками переважно в дуплах дерев, уникаючи конкуренції з боку інших мохоподібних.

Причини зміни чисельності:

Вирубування старих дупластих дерев, особливо буків.

Умови місцезростання:

Зростає в букових, смереково-букових лісах на стовбурах, пнях та в дуплах листяних дерев, рідше хвойних.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Дрібний мох у подушкоподібних темно-зелених блискучих дернинках. Стебла густо розгалужені, віддалено облиснені. Листки відхилені, прямі, широкояйцеподібно- або овальноланцетні, загострені, плоско- і цілокраї. Жилка проста, доходить до середини листка. Клітини видовжено ромбічношестикутні, тонкостінні, гладенькі, при основі листка прямокутні. Однодомний. Ніжка спорогона пряма, червона, 5-8 мм завдовжки. Коробочка овальна або яйцеподібна; кришечка загострена, з косим дзьобиком. Спори дрібні, папілозні.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у НПП "Сколівські Бескиди" та "Вижницький". Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Бачурина, Мельничук, 2003; Ульїчна, 1990.

Автор:

В. М. Вірченко

Фото, малюнок:

А.В. Білоусова