l1

prevnext

Тейлорія язичкова

Tayloria lingulata (Dicks.) Lindb.

Червона книга України Тейлорія язичковаКарта поширення виду

Мохоподібні
Мохи. Bryophyta
Сплахнові. Splachnaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Рідкісний аркто-альпійський вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Арктика, високогір'я Європи, Азії, Пн. Америки. Відоме єдине місцезнаходження виду в Українських Карпатах: хребет Чорногора (ур. Кіз'ї-Улоги). Адм. регіон: Ів.

Чисельність та структура популяцій:

Зростає групками або невеликими дернинками серед інших мохів.

Причини зміни чисельності:

Можливо, слабка конкурентна здатність виду.

Умови місцезростання:

Трапляється в приджерельних осоково-сфагнових угрупованнях, на заболочених луках у субальпійському поясі.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Дернинки заввишки до 6 см, щільні, зелені, всередині чорні. Стебла вилчасто або кущисто розгалужені. Листки язикоподібні, плоскокраї, цілокраї або в верхівці нерівномірно тупозубчасті. Жилка закінчується перед верхівкою листка. Клітини листка широкі, тонкостінні, чотири- шестикутні. Однодомна рослина. Ніжка спорогона 3-5 см завдовжки, червона. Коробочка прямостояча, широкояйцеподібна, з довгою шийкою. Кришечка майже плоска, деякий час залишається з'єднаною з колонкою. Спори світло-коричневі, папілозні.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у Карпатському НПП. Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Бачурина, Мельничук, 1988; ЧКУ, 1996.

Автор:

В. М. Вірченко

Фото, малюнок:

А.В. Білоусова