prevnext

Ентероморфа азовська

Enteromorpha maeotica Proschk.-Lavr.

Червона книга України Ентероморфа азовськаКарта поширення виду

Водорості
Зелені водорості. Chlorophyta
Ульвові. Ulvaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Вид з ареалом, що зменшується.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Характеризується азово-чорноморським ареалом, трапляється біля узбережжя Росії та України. Регіональний ендемік. Адм. регіони: Од, Хс, Зп, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, невеликі. Каркінітська затока та Одеське узбережжя, Молочний та Утлюкський лимани, Бердянська коса, "Лебедині о-ви", Сиваш, Пд. берег Криму. Спостерігається тенденція до скорочення чисельності.

Причини зміни чисельності:

Антропогенне навантаження (евтрофуван-ня).

Умови місцезростання:

На камінні, раковинах молюсків в субліторальній та псевдоліторальній зоні морів, зрідка в опріснених водах.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань світло-зелена міхуро- до витягнуто-яйцеподібної чи еліпсоїдної форми, на короткій ніжці, яка злегка розширюється в підошву, та з отвором на верхівці, 2-20 см зав вишки, 0,5-0,8 см завширшки. Клітини розташовані безладно, багатокутні, з заокругленими кутами, висота більша за ширину в 1,3-2 рази, 13-23 мкм завширшки, 12-38 мкм завдовжки. Хлоропласт з 2-7 піреної-дами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в ПЗ "Мис Мартьян" та Кримському ("Лебединні о-ви"). Необхідне створення альгорезерватів у межах районів, де розвивається вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Виноградова, 1974; Зинова, 1967; Калугина-Гутник, 1975; Прошкина-Лавренко, 1945.

Автор:

П.М. Царенко, Маслов

Фото, малюнок:

Маслов, П.М. Царенко