prevnext

Сифонокладус маленький

Siphonocladus pusillus (Kutz.) Hauck

Червона книга України Сифонокладус маленькийКарта поширення виду

Водорості
Зелені водорості. Chlorophyta
Сифонокладові. Siphonocladaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний ендемічний вид Середземноморського басейну.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європейський ареал (древньосередземно-морський). Відома незначна кількість популяцій. Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється групами або окремими сла-нями. Чорне море: окол. м. Севастополь, Севастопольська бухта; Пд. берег Криму (вздовж Кара-Дагу).

Причини зміни чисельності:

Антропогенний вплив (евтрофування).

Умови місцезростання:

Морські акваторії, обростання на раковинах молюсків, камінні та скелях (на глибині 0,5-10 м), а також епіфіт на водоростях. Олі-госапробіонт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань однорядна, розгалужена, ниткувата. Вертикальні пагони (3-5 см заввишки, до 1 мм завтовшки) однорядні, булавоподібної форми, розділені на сегменти прямими або навскісними перегородками. На кінцях горизонтальних ниток розвиваються присоски з торочкуватими краями. Розмножується нестатевим (зооспорами, апланоспорами та вегетативно) шляхом.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Вид занесено до ЧКУ (1996). Охороняється у Карадазькому ПЗ. Необхідно контролювати стан популяцій виду та формувати альгоре-зервати в місцях його зростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Зинова, 1967; Калугина-Гутник, 1975; ЧКУ, 1996; Zaitsev, Alexandrov, 1998.

Автор:

Маслов, П.М. Царенко

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська