prevnext

Кодіум черв'якуватий

Codium vermilara (Olivi) Delle Chiaje

Червона книга України Кодіум черв'якуватийКарта поширення виду

Водорості
Зелені водорості. Chlorophyta
Кодієві. Codiaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Вид-індикатор стану та ступеня евтрофу-вання екосистем, зокрема шельфової зони моря.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Древньосередземноморський та атлантичний ареал, що відноситься до бореально-тропічної групи. Відома незначна кількість популяцій. Адм. регіони: Од, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється поодиноко. Пн.-зх. р-н Чорного моря, зх. та пд. Крим, р-н Севастополя, Прикерченський регіон. Спостерігається тенденція до зникнення.

Причини зміни чисельності:

Антропогенний вплив (евтрофування водойм), зниження прозорості, зростання інтенсивності обростання епіфітами.

Умови місцезростання:

Серед обростань в субліторальній зоні на камінні, скелях, ракушняку на глибині від 5 до 30 м. Формує однотипові та змішані угрупування водоростей. Олігосапробіонт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Багаторічник. Рослини до 35-40 см заввишки, прикріплені невеликим базальним диском, від якого піднімається декілька вертикальних таломів. Слань циліндрична, закономірно чи незакономірно дихотомічно розгалужена. Розмножується статевим шляхом, безстатеве розмноження невідоме.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у Чорноморському БЗ, ПЗ "Мис Мартьян", заказнику "Бухта Козача", прибережно-аквальному комплексі поблизу мисів Сарич та Фіолент. Слід узяти під охорону райони, де зростає вид; регламентувати промислову діяльність на шельфі.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Зинова, 1967; Калугина-Гутник, 1975; Маслов и др., 1998.

Автор:

Н.А. Мільчакова, П.М. Царенко

Фото, малюнок:

І.І. Маслов