prevnext

Евастропсіс Ріхтера

Euastropsis richteri (Schmidle) Lagerh.

Червона книга України Евастропсіс РіхтераКарта поширення виду

Водорості
Зелені водорості. Chlorophyta
Гідродікцієві. Hydrodictyaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний реліктовий вид із ареалом, що зменшується.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Характеризується бореально-монтанним ареалом, трапляється у прісних водоймах (заболочених ділянках чи болотах) Європи (Велика Британія, Македонія, Німеччина, Україна, Швеція, Швейцарія, Фінляндія), Азії (Непал, Росія) та Америки (Канада, США). Характеризується диз'юнктивним поліським ареалом поширення з незначною кількістю популяцій. Адм. регіони: Вл, Жт, Кв, Чн, См.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, невеликі. Оз. Острівське, окол. с. Острів'я та ставки, окол. с. Пища Шацького р-ну Волинської обл.; р. Дельна, окол. с. Привар Овруцького р-ну Житомирської обл.; р. Ілля, окол. с. Іллінці Чорнобильського р-ну Київської обл.; болото, окол. м. Шостка Сумської обл.; болото, окол. с. Кома-рівка Борзнянського р-ну Чернігівської обл. Спостерігається тенденція до скорочення чисельності.

Причини зміни чисельності:

Антропогенне навантаження (евтрофування та осушення).

Умови місцезростання:

В товщі води, бентосі та перифітоні стоячих прісних водойм та річок.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Ценобії плоскі, двоклітинні, 12-40 мкм завдовжки, 6-25 мкм завширшки. Клітини трапецієподібні до трьохгранних, сплющені, з виразною вирізкою на зовнішніх сторонах, з'єднуються одна з одною широкою рівною основою, 6-20 мкм завдовжки, 6-25 мкм завширшки. Розмножується зооспорами, які звільняються із материнської клітини в слизовому пухирі при ослизненні оболонки.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не охороняється. Необхідне створення альгорезерватів у межах районів, де розвивається вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Коршиков, 1953; Масюк, 1958; Царенко, 1990.

Автор:

П. М. Царенко

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська