prevnext

Едогоній косопоровий донський

Oedogonium plagiostomum Wittr. ex Hirn var. tanaiticum Y.V. Roll

Червона книга України Едогоній косопоровий донськийКарта поширення виду

Водорості
Зелені водорості. Chlorophyta
Едогонієві. Oedogoniaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Таксон з обмеженим ареалом, важливий для вивчення питань ареалогії та альгосозології.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Регіональний ендем (Україна). Відома незначна кількість популяцій. Адм. регіони: Чн, Хр, См.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється поодинці: оз. в заплаві р. Десни, окол. м. Чернігова; оз. в заплаві р. Десни, окол. м. Новгород-Сіверський; р. Десна, окол. м. Сосниця; ставок в заплаві р. Клевань, окол. с. Сваркове Глухівського р-ну, Сумської обл.; затока р. Сіверський Донець, окол. с. Гайдари Зміївського р-ну Харківської обл. Спостерігається тенденція до зникнення.

Причини зміни чисельності:

Антропогенне забруднення річок, евтрофу-вання.

Умови місцезростання:

Серед обростань вищих водних рослин і у товщі води у сплетіннях нитчастих водоростей на ділянках річок з уповільненою течією або в заплавних водоймах із стоячою водою. Трапляється у водах, що містять значну кількість кальцію.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань однорічна, мікроскопічна, багатоклітинна, ниткоподібна. Рослини дводомні. Вегетативні клітини жіночих та чоловічих рослин циліндричні, схожі за розмірами 14-27 мкм завширшки, 32-121 мкм завдовжки. Базальні клітини булавоподібні, видовжені. Розмножується статевим (оогонії обернено яйцеподібно-кулясті, розміщені по одному або по 2-3 поряд; ооспори яйцеподібно кулясті, з гладенькою оболонкою) і нестатевим (багатоджгутиковими зооспорами) шляхом. Ооспори утворює в липні.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Вид занесено до ЧКУ (1996). Необхідне створення альгорезерватів у межах районів (річкові басейни), де зростає вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Ролл, 1948; Юнгер, Мошкова, 1993; ЧКУ, 1996.

Автор:

П.М. Царенко

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська