prevnext

Кладофора далматська

Cladophora dalmatica Kutz.

Червона книга України Кладофора далматська Карта поширення виду

Водорості
Зелені водорості. Chlorophyta
Кладофорові. Cladophoraceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Вид-індикатор стану та ступеня забруднення водного середовища.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Характеризується каспійсько-середземноморським та індо-атлантичним ареалом, належить до бореально-тропічної групи. Відомий з солоних водойм та морів Європи (Атлантичне узбережжя), Азії та Австралії. Виявлена незначна кількість популяцій. Адм. регіони: Од, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, невеликі, в сукупності з іншими водоростями формує густий килим водоростей псевдоліторальної зони. Чорне море: Каркінітський, Тарханкут-Севастопольський, Керчинський, Одеський регіони, Пд. берег Криму; Чорноморський заповідник ("Лебедині о-ви"), Роздольнен-ський р-н. У формі окремих літофільних сланей, дернин, губчастими кулями, інколи трапляється в складі епіфітної синузії цисто-зіри.

Причини зміни чисельності:

Антропогенне навантаження, скорочення площі природних кам'янистих біотопів, зміна берегової лінії.

Умови місцезростання:

Переважно у морських водах, в псевдоліто-ральній зоні, на глибині 10-20 см і відкритих прибійних місцях, зрідка вище рівня води в щілинах та дрібних заглибленнях. Олігосапробі-онт, індикатор стану прибережної зони моря.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Дерники до 5 см заввишки, з ризоїдами в основі слані або вільноплаваюча форма до 50 см завдовжки. Слань сформована із псевдодихотомічно розгалужених головних осей, які закінчуються пучками рясно розгалужених коротких гілочок, а їх апікальні клітини до 30 разів більші ширини. Клітини циліндричні, бочкоподібні та булавоподібні, до 20 раз більші ширини. Розмноження статевим та безстатевим шляхом.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у ПЗ Карадазькому та "Мис Мартьян", Чорноморському БЗ і заказнику "Бухта Козача" (окол. м. Севастополь). Необхідне створення альгорезерватів у межах акваторій, де розвивається вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Зинова, 1967; Калугина-Гутник, 1975; Корженев-ский, Ена, Костин, 1999; Маслов и др., 1998; Миль-чакова, 2003; Садогурський, 1999; Ткаченко, 1991.

Автор:

Н.А. Мільчакова, П.М. Царенко

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська