prevnext

Хетоморфа Зернова

Chaetomorpha zernovii Woronich.

Червона книга України Хетоморфа ЗерноваКарта поширення виду

Водорості
Зелені водорості. Chlorophyta
Кладофорові. Cladophoraceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний ендемічний вид із локальним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Чорноморський ареал. Адм. регіони: Хс, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, мало чисельні: Ягорлицько-Тарханкутський та Прикерчен-ський регіони, Тендрівська затока, Чорноморський заповідник, Голопристанський р-н Херсонської обл.; Каркінітська затока, Кримський заповідник ("Лебедині о-ви"), Роздольненський р-н; оз. Аджиголь, Феодо-сійський р-н; м. Чауда, г. Опук (Опукський заповідник), Керченська протока, Ленінський р-н.

Причини зміни чисельності:

Антропогенне навантаження (евтрофуван-ня).

Умови місцезростання:

В обростаннях серед Cladophora fracta, Lamprothamnion papulosum та Zannichellia pediculata в морській воді на глибині 0,550 м.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань ниткувата, нерозгалужена, до 5 мм завдовжки та 10-18 мкм завтовшки, прикріплена до ґрунту масивною, майже циліндричною базальною клітиною, основа якої дископодібно розширена з рівними чи лопатеподібними краями. Клітини циліндричні, довжина їх в 2-5 раз перевищує ширину. Хлоропласт пристінний, пластинчастий з ба-гаточисельними піреноїдами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в межах Кримського ПЗ ("Лебедині о-ви"), Чорноморського БЗ та Опук-ського ПЗ. Необхідне створення альгоре-зерватів у межах акваторій, де розвивається вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Зинова, 1967; Калугина-Гутник, 1975; Маслов, Тка-ченко, 2008; Мошкова, 1979; Садогурский, 1998, 2002; Ткаченко, Маслов, 2002.

Автор:

П.М. Царенко, О.В. Герасимова, Ф.П. Ткаченко

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська