prevnext

Бріопсіс адріатичний

Bryopsis adriatica (J. Agardh) Menegh.

Червона книга України Бріопсіс адріатичнийКарта поширення виду

Водорості
Зелені водорості. Chlorophyta
Бріопсієві. Bryopsidaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний реліктовий вид із ареалом, що зменшується.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Характеризується середземноморським ареалом, локально зустрічається поблизу чорноморських берегів України та в Середземному морі. Нижньобореальний вид. Відома незначна кількість популяцій. Адм. регіони: Од, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, невеликі. Чорне море: Філофорне поле Зернова, Каркінітська затока, Пд. берег Криму. Спостерігається тенденція до скорочення чисельності.

Причини зміни чисельності:

Антропогенне навантаження (евтрофуван-ня).

Умови місцезростання:

На камінні, раковинах молюсків та водоростях із субліторалі, на глибині до 4-10 м.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Кущики 3-10 см, зелено-жовті, інколи темно-зелені, розгалужені, в обрисах трикутні. Слань представлена центральною розгалуженою трубчастою клітиною та боковими гілками. Головна вісь добре вирізняється, вище основи чи на верхівці з численними гілками, що неправильно пірчасто розміщені 1-3 поздовжніми рядами з обох її боків.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється на території ботанічного заказника "Філофорне поле Зернова". Необхідне створення альгорезерватів у межах акваторій, де розвивається вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Зинова, 1967; Калугина-Гутник, 1967; Ткаченко, 2004.

Автор:

П.М. Царенко, І.І. Маслов

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська