prevnext

Кладофоропсис шкірястий

Cladophoropsis membranacea (Hofm. Bang. ex C. Agardh) Borg.

Червона книга України Кладофоропсис шкірястийКарта поширення виду

Водорості
Зелені водорості. Chlorophyta
Кладофорові. Cladophoraceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Вид з ареалом, що зменшується.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Характеризується середземноморським та пацифіко-атлантичним ареалом, трапляється поблизу Кримського узбережжя України, Канарських та Гавайських о-вів та в Карибському регіоні. Субтропічний вид. Відома обмежена кількість популяцій. Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, невеликі. Чорне море: Севастопольська затока, Пд. берег Криму, Карадазький заповідник та заповідник "Мис Мартьян". Спостерігається тенденція до скорочення чисельності.

Причини зміни чисельності:

Антропогенне навантаження (евтрофування).

Умови місцезростання:

Морські води псевдоліторалі та субліторалі.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Дерники або подушкоподібні скупчення чи сферичні кулеподібні утвори до 3-5 см у діаметрі, прикріплюються розгалуженими членистими нитками з присосками на кінцях відгалужень. Слань 150-200 мкм завтовшки, розмежована на сланкі нитки основи та вертикально підняті пагони, які рясно галузяться і сформовані із надто довгих клітин, що утворені поперечними перегородками. Клітини з дрібними, пластинчастими хлоропластами, кожний з 1 піреноідом. Безстатеве розмноження зооспорами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в ПЗ Карадазькому та "Мис Мартьян". Необхідне створення альгорезерватів у межах акваторій, де розвивається вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Евстегнеева, 1993; Калугина-Гутник, 1975, 1992; Маслов и др., 1998.

Автор:

Маслов, П.М. Царенко

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська