prevnext

Бульбохета майже квадратна

Bulbochaete subquadrata Mroziriska-Webb

Червона книга України Бульбохета майже квадратнаКарта поширення виду

Водорості
Зелені водорості. Chlorophyta
Едогонієві. Oedogoniaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний вид з обмеженим ареалом, важливий для вивчення питань ареалогії водоростей та альгосозології.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Центрально-європейський (Польща, Україна) ареал поширення. Правобережно-поліський ареал в Україні. Адм. регіони: Вл, Жт.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється поодиноко. Оз. Біле, окол. с. Невір Любешівського р-ну Волинської обл.; ставок у заплаві р. Уборть, Поліський заповідник, окол. с. Селезівка Олевського р-ну Житомирської обл. Спостерігається тенденція до зникнення.

Причини зміни чисельності:

Осушення боліт.

Умови місцезростання:

Обростання вищих водних рослин (очерету, хвощів, сфагнових мохів та осок) на сфагнових болотах і в заболочених водоймах (рН 5,5-7,5).

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань однорічна, мікроскопічна, кущикопо-дібна з щетинками на кінцях гілочок. Рослина дводомна. Нанандрієвий вид. Андроспо-рангіальні клітини виникають на рослинах з оогоніями. Оогонії та ооспори кутастокуляс-ті, майже квадратні, з сітчасто розміщеними бородавчастими виростами на мезоспорії. Клітини, що формують оогонії, нерідко різної довжини. Розмножується статевим (оогамія) і нестатевим (багатоджгутикові зооспори) шляхом. Ооспори утворює у червні-жовтні.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Вид занесено до ЧКУ (1996). Охороняється у Поліському ПЗ. Необхідне створення альго-резерватів у межах районів (болотні масиви), де зростає вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Юнгер, 1985, 1987; ЧКУ, 1996.

Автор:

П.М. Царенко

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська