prevnext

Стилофора ніжна

Stilophora tenella (Esper) P.C. Silva

Червона книга України Стилофора ніжнаКарта поширення виду

Водорості
Бурі водорості. Phaeophyta
Сперматохнові. Spermatochnaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний вид з диз'юнктивним бореально-тропічним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Характеризується каспійсько-середземноморським та індо-пацифіко-атлантичним ареалом. Відомий з морських та океанічних водойм Європи, Азії, Африки та Австралії. Чорноморсько-Азовський локалітет: Чорне море, пн.-зх. р-н, зх. та пд. Крим, р-н Севастополя та Прикерченський р-н. Адм. регіони: Од, Хс, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, невеликі, на твердих субстратах зростає поодинокими таломами; відомі літофільна та епіфітна форми. Спостерігається тенденція до скорочення чисельності.

Причини зміни чисельності:

Антропогенне навантаження (зменшення прозорості води, евтрофікація, зростання господарсько-побутових стоків).

Умови місцезростання:

На камінні, ракушняку у морських водах, як епіфіт цистозіри та філофори, у верхній та нижній субліторалі, на глибині 1-20 м. Сезонно-літній вид, олігосапробіонт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань заввишки 10-60 см, жовтувато-бура, циліндрична, безладно або вилчасто-дихотомічно добре розгалужена. Гілки щільні, близько 1 мм товщиною біля основи та звужені до верхівки. В центральній частині талому невелика порожнина або 4-5 клітин невеликого розміру, які оточені декількома рядами крупних клітин, зовнішній ряд яких, складається із маленьких забарвлених клітин, від яких відходять групи парафіз з волосками та органами розмноження. Одноклітинні спорангії грушоподібні, сидячі; багатоклітинні - циліндричні, на ніжках.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в ПЗ Карадазькому та "Мис Мартьян", заказниках "Мис Айя" та "Бухта Козача", прибережний акваль-ний комплекс біля мисів Сарич та Фіолент. Необхідне покращення стану морських екосистем, безпосередньої очистки річних та господарсько-побутових стоків, обмеження господарської діяльності на шельфі.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Зинова, 1967; Калугина-Гутник, 1975; Маслов и др., 1998; Мильчакова, 2003; Algae of Ukraine..., 2006

Автор:

Н.А. Мільчакова, П.М. Царенко

Фото, малюнок:

І.І. Маслов