prevnext

Діктиота дихотомічна

Dictyota dichotoma (Huds.) J.V. Lamour.

Червона книга України Діктиота дихотомічнаКарта поширення виду

Водорості
Бурі водорості. Phaeophyta
Діктиотові. Dictyotaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний вид з диз'юнктивним бореально-тропічним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Характеризується каспійсько-середземноморським та індо-атлантично-тихоокеан-ським ареалом. Чорне море, окол. м. Севастополь, Севастопольська бухта; окол. м. Ялта, ПЗ "Мис Мартьян"; Чорне море, окол. м. Керч. Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Зустрічається групами або окремими сланями.

Причини зміни чисельності:

Антропогенний вплив (евтрофування).

Умови місцезростання:

Морські акваторії, сублітораль; бентос та на скелях, камінні, черепашнику (на глибині 3-15 м) і водоростях. Олігосапробіонт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань заввишки 10-20 см, грубо шкіряста, пласка, дихотомічно розгалужена. Сегменти завширшки 2-8 мм; майже рівномірно широкі або злегка звужені до верхівки та паралельні між собою. Прикріплюється до субстрату численними ризоїдами, що формують повсть близько основи. Центральна частина гілки складається з одного ряду великих прямокутних, майже квадратних безбарвних клітин, укритих корою з одного шару дрібних, інтенсивно забарвлених у червонувато-бурий або червонувато-фіолетовий колір клітин. Розмножується статевим і нестатевим (тетраспорами) шляхом. Оогонії (40-60 мкм завдовжки) та антеридії (100-120 мкм завдовжки) зібрані в соруси витягнуто-еліпсоподібної форми, для останніх з яких характерна наявність стерильних клітин при основі та по краях соруса.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Вид занесено до ЧКУ (1996). Охороняється у ПЗ Карадазькому та "Мис Мартьян". Необхідно контролювати стан популяцій виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Зинова, 1967; Калугина-Гутник, 1975; Маслов и др., 1998; ЧКУ, 1996; Algae of Ukraine..., 2006.

Автор:

П.М. Царенко

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська