prevnext

Пілайєла прибережна

Pylaiella littoralis (L.)Kjellm.

Червона книга України Пілайєла прибережнаКарта поширення виду

Водорості
Бурі водорості. Phaeophyta
Ектокарпові. Ectocarpaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Вид з обмеженим ареалом, важливий для вивчення питань ареалогії водоростей та альгосозології.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Характеризується каспійсько-середземноморським та аркто-пацифіко-індо-атлантичним ареалом, трапляється біля чорноморських берегів України, Росії, Румунії та в Середземному морі, а також Атлантичному, Індійському, Північно-Льодовитому та Тихому океанах. Чорне море: Одеський регіон; Каркінітська затока. Адм. регіони: Од, Хс, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, невеликі. Спостерігається тенденція до скорочення чисельності.

Причини зміни чисельності:

Антропогенне навантаження (евтрофування).

Умови місцезростання:

На скелях, камінні та водоростях в псевдолі-торалі морських акваторій.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань нитчасто-пучкувата, 3-7 см заввишки, жовто-оливкова, з переплетених чи скручених ниток, з великою кількістю довгих та коротких відгалужень, що відходять під гострим кутом, та волоскоподібною безбарвною верхівкою. Головна вісь 28-30 мкм завтовшки біля основи; бокові гілочки на кінцях 7-15 мкм завтовшки. Одноклітинні спорангії сферичні або еліпсоподібні, нерідко надто здавлені, 28-32 мкм завтовшки та 28-30 мкм заввишки і зібрані групами у вигляді інтеркалярно або на кінцях бокових гілочок. Багатоклітинні спорангії циліндричні.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не охороняється. Необхідне створення аль-горезерватів у межах акваторій, де розвивається вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Зинова, 1967; Калугина-Гутник, 1975; Ткаченко, 2001; Zaitsev, Alexandrov, 1998; Algae of Ukraine..., 2006

Автор:

І.І. Маслов, П.М. Царенко

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська