prevnext

Петалонія зостеролисна (камколиста)

Petalonia zosterifolia (Reinke) Kuntze

Червона книга України Петалонія зостеролисна (камколиста)Карта поширення виду

Водорості
Бурі водорості. Phaeophyta
Сцитосифонові. Scytosiphonaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний вид з обмеженим ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Характеризується середземноморським та індо-аркто-атлантичним ареалом, трапляється біля чорноморських берегів України, Болгарії, Румунії і Туреччини та в Середземному морі, а також в Атлантичному (Велика Британія, Данія, Канада, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Швеція), Північно-Льодовитому (Росія) та Індійському (Австралія) океанах. Широкобореальний вид. Чорноморський локалітет: окол. м. Ялта, ПЗ "Мис Мартьян". Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, малочисельні.

Причини зміни чисельності:

Антропогенне навантаження (евтрофуван-ня).

Умови місцезростання:

На камінні та скелях в межах морських акваторій.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань вузьколінійна, до 20 см завдовжки та до 2 мм завширшки, жовто- або темно-бура, спірально скручена, на верхівці з 2 невеликими лопатями, внизу сильно звужена та переходить в невелике тонке стебло з маленькою підошвою. Пластинка багатошарова: з 6-10 шарів великих кутасто-заокруглених безбарвних клітин, центральної невеликоюї порожнини та одного шару дрібних забарвлених клітин кори. Спорангії багатоклітинні, ниткоподібно-циліндричні, рясно представлені на поверхні пластинки.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в ПЗ "Мис Мартьян". Необхідне створення альгорезерватів у межах акваторій, де розвивається вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Зинова, 1967; Калугина-Гутник, 1975; Маслов и др., 1998; Algae of Ukraine, 2006.

Автор:

І.І. Маслов, П.М. Царенко

Фото, малюнок:

І.І. Маслов