prevnext

Кладостефус губчатий

Cladostephus spongiosus (Huds.) C. Agardh

Червона книга України Кладостефус губчатийКарта поширення виду

Водорості
Бурі водорості. Phaeophyta
Кладостефові. Cladostephaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Широкобореальний вид з обмеженим ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Характеризується диз'юнктивним типом ареалу в Європі, Азії (Грузія), Австралії та на узбережжі Атлантичного і Індійського океанів. Чорне море, Пд. берег Криму (окол. м. Ялта, ПЗ "Мис Мартьян" та біля Кара-Дагу). Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється групами.

Причини зміни чисельності:

Антропогенний вплив (евтрофування водойм).

Умови місцезростання:

Морські акваторії, бентос та епіфіт на водоростях (Cystoseira), серед обростань на скелях та камінні (на глибині 1-10 м). Олігоса-пробіонт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань кущикоподібна, рясно розгалужена до 12 см заввишки, невиразно кільчаста, з дрібними густо зближеними серпоподібно зігнутими чи майже прямими гілочками по усій довжині. Гілочки 1-3 мм завдовжки, 3055 мкм завширшки, апікально шилоподібно звужені, зрідка заокруглені, прості, інколи вилчасті, з короткими шипоподібними відростками, прямі або злегка зігнуті. Розмножується статевим шляхом та вегетативно за допомогою одноклітинних і багатоклітинних спорангіїв.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в ПЗ Карадазькому та "Мис Мартьян". Необхідно контролювати стан популяцій виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Зинова, 1967; Калугина-Гутник, 1975; ЧКУ, 1996; Маслов и др., 1998; Zaitsev, Alexandrov, 1998; Algae of Ukraine..., 2006.

Автор:

П.М. Царенко, І.І. Маслов

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська