prevnext

Ектокарпус стручкуватий

Ectocarpus siliculosus (Dillw.) Lyngb. var. hiemalis

Червона книга України Ектокарпус стручкуватийКарта поширення виду

Водорості
Бурі водорості. Phaeophyta
Ектокарпові. Ectocarpaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний вид із вузьколокальним ареалом, важливий для вивчення питань ареалогії водоростей та альгосозології.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Характеризується середземноморським та атлантичним ареалом, трапляється біля чорноморських берегів України, Росії та Туреччини, а також у пн. частині Атлантичного океану (Європа, Пн. Америка). Чорне море: Одеський регіон; Каркінітська затока. Адм. регіони: Од, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, невеликі. Спостерігається тенденція до скорочення чисельності.

Причини зміни чисельності:

Антропогенне навантаження (евтрофуван-ня).

Умови місцезростання:

На скелях, камінні та водоростях в літоралі та субліторалі морських акваторій.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань нитчасто-пучкувата, 5-10 см заввишки, темно-оливкова, прикріплена до субстрату чисельними ризоїдами. Нитки в нижній частині скручені, до верху вільні, добре вилчасто розгалужені, але не формують верхівкових пучкових гілочок з переважанням бокового галуження. Клітини ниток коротко-циліндричні, довші за ширину, біля основи 50-60 мкм завширшки. Одноклітинні спорангії еліпсоподібні, 40 мкм завдовжки, 29 мкм завтовшки, сидячі або на коротких ніжках. Багатоклітинні спорангії довгі, товстоши-лоподібні, з широкою основою, 125-300 мкм завдовжки, 17-38 мкм завтовшки, нерідко з безбарвною волоскоподібною верхівкою, на одно-, триклітинних ніжках.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не охороняється. Необхідне створення альгорезерватів у межах біотопів, де розвивається вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Зинова, 1967; Калугина-Гутник, 1975; Zaitsev. Alexandrov, 1998; Algae of Ukraine..., 2006.

Автор:

І.І. Маслов, П.М. Царенко, Ф.П. Ткаченко

Фото, малюнок:

Ф.П. Ткаченко