prevnext

Пунктарія широколиста

Punctaria latifolia Grev.

Червона книга України Пунктарія широколистаКарта поширення виду

Водорості
Бурі водорості. Phaeophyta
Пунктарієві. Punctariaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Вид з вузьколокальним ареалом, важливий для вивчення питань ареалогії водоростей та альгосозології.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Характеризується середземноморським та пацифіко-індо-атлантичним ареалом, трапляється біля чорноморських берегів України, Болгарії, Росії, Румунії і Туреччини та в Середземному морі, а також Атлантичному та Індійському океанах (Австралія). Широ-кобореальний вид. Чорне море: Одеський регіон, Березанський та Глухівський лимани; Севастопольська затока; Чорноморський заповідник. Адм. регіони: Од, Мк, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, малочисельні.

Причини зміни чисельності:

Антропогенне навантаження (евтрофування).

Умови місцезростання:

Епіфіт на Cystoseira та камінні морських акваторій.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань 1-40 см завдовжки та 1-10 см завширшки, ланцетоподібна або овальна, з хвилястими краями пластинки, клиноподібно чи округлено-завужена до широкої основи, та тонким стеблом 2-4 мм завдовжки; світло-зелена до світло-коричневої. Поверхня пластинки з пучками безбарвних волосків, її центральна частина 2- 4шарова, безбарвна, а корова - одношарова, забарвлена. Одноклітинні спорангії сферичні, виступають над поверхнею слані, а багатоклітинні розвиваються групами, такої ж форми як і вегетативні клітини, але із заокругленою верхівкою.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в Чорноморському БЗ. Необхідне створення альгорезерватів у межах біотопів, де розвивається вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Зинова, 1967; Калугина-Гутник, 1975; Евстегнеева, 1993; Ткаченко, 2001; Ткаченко, Маслов, 2002; Algae of Ukraine ., 2006.

Автор:

П.М. Царенко, Маслов, Ф.П. Ткаченко

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська