prevnext

Кладостефус кільчастий

Cladostephus verticillatus (Lightf.) C. Agardh

Червона книга України Кладостефус кільчастийКарта поширення виду

Водорості
Бурі водорості. Phaeophyta
Кладостефові. Cladostephaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Вид з обмеженим ареалом, важливий для вивчення питань ареалогії водоростей та альгосозології.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Характеризується середземноморським та пацифіко-індо-атлантичним ареалом, трапляється біля чорноморських берегів України, Болгарії, Росії, Румунії і Туреччини та в Середземному морі, а також Атлантичному, Індійському та Тихому океанах. Широко-бореальний вид. Чорноморські локаліте-ти: Філофорне поле Зернова, Тарханкут-Севастопольський та Керчинський регіони, Пд. берег Криму, окол. м. Ялта, ПЗ "Мис Мар-тьян". Адм. регіони: Од, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється групами.

Причини зміни чисельності:

Антропогенний вплив (евтрофування водойм).

Умови місцезростання:

На камінні, ракушняку, зрідка як епіфіт на водоростях (Cystoseira), в субліторалі, на глибині 2-7 м.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань кущикоподібна, рясно розгалужена, 8-20 см заввишки, виразно мутовчаста, з короткими розгалуженими серпоподібно зігнутими гілочками, які розміщені на певній відстані між собою. Гілочки 1-2 мм завдовжки, 30-65 мкм завширшки, прості або з додатковими шилоподібними відростками. Безбарвні волоски поодинокі чи зібрані групами по боках або в пазухах мутовчатих гілочок. Розмножується статевим шляхом та вегетативно за допомогою одноклітинних і багатоклітинних спорангіїв.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в Чорноморському БЗ, Опук-ському та "Мис Мартьян" ПЗ, ландшафтному заказнику "Мис Айя", прибережних акваль-них комплексах біля Джангульського зсувного узбережжя, мису Атлеш, скелі Діва та г. Кішка, мисів Ай-Тодор та Плака. Необхідно контролювати стан популяцій виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Зинова, 1967; Калугина-Гутник, 1975; Маслов. и др., 1998; Zaitsev, Alexandrov, 1998; Algae of Ukraine..., 2006.

Автор:

І.І. Маслов, П.М. Царенко

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська