prevnext

Сфацелярія карликова

Sphacelaria nana Nageli ex Kutz.

Червона книга України Сфацелярія карликоваКарта поширення виду

Водорості
Бурі водорості. Phaeophyta
Сфацелярієві. Sphacelariaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний вид, типовий представник глибоководної чорноморської альгофлори.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Середня частина атлантичного узбережжя Європи, в Середземному та Чорному морях. Чорноморський локалітет: пн.-зх. регіон (Філофорне поле Зернова), Овідіопольський р-н Одеської обл. та Каркінітська затока, Ярилгачська бухта; Бакальська коса, а також окол. м. Феодосія. Адм. регіони: Од, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється зрідка групами та окремими та-ломами (відзначене різке зниження чисельності за останні 10-15 років).

Причини зміни чисельності:

Антропогенний вплив (евтрофування водойм).

Умови місцезростання:

Морські акваторії, бентос та перифітон на черепашнику (на глибині 25-40 м), камінні та водоростях (Cystoseira, Phyllophora). Оліго-сапробіонт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Багаторічник. Слань заввишки 2-3 см, має вигляд дернинок. Прикріплюється до субстрату ризоїдами та маленькими пластинками. Вертикальні нитки слабо розгалужені, бічні гілки подібні до головної осі та мають таку ж товщину. Членики з розрідженими вторинними поперечними перегородками. Можуть бути в 1,5 раза довші за ширину. Розмножується статевим (багатоклітинними циліндричними спорангіями) та безстатевим шляхом - спороутворення (одноклітинними, майже кулястими спорангіями) і столонами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Вид занесено до ЧКУ (1996). Охороняєтся в Карадазькому ПЗ, Філофоровому полі Зернова, заказнику "Мис Айя" та природному аквальному комплексі поблизу мису Сарич. Слід контролювати стан популяцій виду та обмежити господарську діяльність на шельфі.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Зинова, 1967; Калугина-Гутник, 1975; ЧКУ, 1996; Калугина-Гутник, Евстигнеева, 1993; Маслов и др., 1998; Мильчакова, 2003; Zaitsev, Alexandrov 1998; Algae of Ukraine..., 2006.

Автор:

П.М. Царенко, Н.А. Мільчакова

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська